actualités

14
10
‘22

Battle of the forms – over conflicten tussen algemene voorwaarden en de oplossing in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek

Algemene voorwaarden – de kleine lettertjes – worden dagelijks in het economisch verkeer gebruikt, zowel voor de verkoop van goederen en diensten, als voor de aankoop ervan.

Vaak liggen tegenstrijdige algemene voorwaarden tussen contractspartijen voor. Denk aan de schoenenfabrikant die zijn (voor hem voordelige) verkoopvoorwaarden wil doordrukken t.o.v. de schoenendistributeur die zijn (voor hem voordelige) aankoopvoorwaarden toepasselijk wil zien.

Welke algemene voorwaarden prevaleren in een dergelijke battle of the forms?

Het oude Burgerlijk Wetboek bevatte geen antwoord noch aanknopingspunten om dit conflict op te lossen. Dit heeft tot uiteenlopende oplossingen in rechtspraak en rechtsleer geleid:

Met de invoering van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek heeft de wetgever eindelijk een wettelijke oplossing aangereikt. De wetgever heeft resoluut gekozen voor de knock out rule.

Concreet ziet de regel er als volgt uit:

Indien aanbod en aanvaarding verwijzen naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt de overeenkomst nog steeds tot stand. Beide algemene voorwaarden maken bijgevolg deel uit van de overeenkomst, met uitzondering van de tegenstrijdige bedingen dewelke zonder gevolg blijven.

Echter, in afwijking van dit principe, komt de overeenkomst toch niet tot stand indien een partij vooraf of snel na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij uitdrukkelijk aangeeft dat zij niet wil gebonden zijn door een overeenkomst waarbij beide algemene voorwaarden, de tegenstrijdige bepalingen uitgezonderd, van toepassing zijn. De verklaring daartoe mag eveneens niet uit de algemene voorwaarden blijken. In dat geval is de knock out rule dus niet langer van toepassing.

Wenst u meer informatie hierover of denkt u dat de algemene voorwaarden van uw onderneming aan een update toe zijn? Aarzel niet om ons te contacteren.