Focus op oplossingen

Ondernemingsrecht is onze COReBUSiness. Als ondernemende advocaten denken we graag met u mee, zodat we u snel oplossingen kunnen aanbieden. Zo kan u focussen op ondernemen, zonder zorgen.

Pragmatisch en gespecialiseerd advies

Bij het aanpakken van problemen gaat vaak veel tijd en energie verloren. Zo ontstaat een negatieve spiraal die soms moeilijk te doorbreken lijkt. Corbus focust liever op concrete oplossingen dan op verstarde posities of problemen. We bieden steeds pragmatisch, snel en gespecialiseerd advies zodat we op een efficiënte manier meerwaarde kunnen bieden om u te helpen om een probleem of impasse zo snel mogelijk achter u te laten.

Alle facetten van ondernemingsrecht

Uw organisatie heeft dagelijks met ondermingsrecht te maken. Denk maar aan de vorm en structuur van uw onderneming, afspraken die u maakt met medeaandeelhouders, de opbouw van uw distributienetwerk, contracten met klanten of leveranciers… Ook bij een samenwerking of joint venture, een overnametraject, financiering, herstructurering of faillissement bepaalt het ondernemingsrecht de spelregels.

Ook in het buitenland

Dankzij ons internationaal netwerk beschikken we over een directe en vertrouwde toegang tot de kennis van en over andere lokale markten, waarin u als ondernemer actief bent of een oplossing zoekt.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Vennootschapsrecht

 • Oprichting vennootschap, alle administratieve formaliteiten (flat fee)
 • Overnames, participaties,
 • Nieuwe samenwerkingen, joint-ventures, aandeelhoudersovereenkomsten
 • Corporate governance
 • Contractuele ondersteuning bij corporate finance
 • Herstructureringen (fusies, splitsingen, verkoop bedrijfstak, downsizing, minnelijke schuldeisersregeling, wet continuïteit ondernemingen…)
 • Geschillen tussen aandeelhouders of bestuurders
 • Bestuurdersaansprakelijkheid

Insolventie

 • Faillissement (aangifte, relatie met curator, banken, schuldeisers, aansprakelijkheidsvorderingen…)
 • Wet continuïteit ondernemingen (“WCO”: opstarten en opvolgen van de procedure, onderhandelingen met schuldeisers, overheden en banken, uitwerken herstelplan)
 • Deficitaire vereffening

Handels- en economisch recht

 • Distributie van producten of diensten (concessie-, agentuur- of commissionairsovereenkomsten, franchising…)
 • Andere commerciële contracten (algemene in- of verkoopovereenkomsten, productieovereenkomsten, consultancy- of dienstenovereenkomsten, outsourcing…)
 • Financiële contracten (leasing, renting, lening, corporate finance, zakelijke zekerheden, garanties, letters of comfort…)
 • Marktpraktijken