Bemiddeling of mediation:
volwaardige alternatieve conflictoplossing

Een juridische procedure is niet altijd de beste optie voor u en uw organisatie. Mediation (bemiddeling) focust op het herstellen van de communicatie en het vrijwaren van de (handels)relatie. Uniek is dat de beslissing bij de partijen zelf ligt, omdat mediation gebaseerd is op vrijwillige en vertrouwelijke gesprekken onder begeleiding van een onpartijdige bemiddelaar. Corbus streeft bij mediation altijd naar een duurzame en snelle oplossing.

Mediation kan voor uiteenlopende geschillen een interessante piste zijn: spanningen tussen aandeelhouders (al dan niet in familiale vennootschappen), tussen jointventurepartners, conflicten in een vastgoed- of bouwproject of in duurzame handelsrelaties (klant/leverancier, distributienetwerk)…

De mediator / bemiddelaar helpt de partijen een billijk akkoord te bereiken dat ieders behoeften respecteert. Dat gebeurt aan de hand van één of meerdere vergaderingen in een vertrouwelijk kader.

Een akkoord dat door mediation wordt bereikt, kan gehomologeerd worden en heeft dan dezelfde kracht als een vonnis. Tijdens de bemiddeling wordt de verjaring bovendien geschorst.

Bekijk hier de hand-outs van onze uiteenzetting over bemiddeling.